UNIWIN > Fasády > Zateplování fasád

Zateplování fasád

Zateplení fasád budov polystyrenem

Firma UNIWIN provádí kompletní zateplování fasád budov na klíč.

PROČ ZATEPLOVAT FASÁDY

Náklady na vytápění rok od roku vzrůstají, přistupuje se stále více k izolaci vnějšího obvodového zdiva, neboli k zateplení.

Zateplení fasád budov polystyrenem

Hlavním úkolem zateplení je snížení energetických ztrát. Kromě úsportepla lze počítat se snazším dosažením tepelného komfortu.

VÝHODY ZATEPLENÍ

 • Tepelná i zvuková izolace
 • Snížení energetických ztrát
 • Snazší dosažení tepelného komfortu
 • Vysoká pevnost a nízká hmotnost
 • Ekologická a zdravotní nezávadnost
 • Odolnost proti stárnutí
Zateplení fasád budov polystyrenem

Zateplení fasády polystyrenem - zateplení kontaktními systémy

Nejrozšířenější metodou vnějšího zateplení je zateplení kontaktními systémy (KZS, VKZS), především díky jeho efektivitě a nízké ceně.

Návratnost zateplení fasády kontaktními systémy je velmi dobrá investice s návratností 3-5 let.

Na budovu se nalepí či jinak připevní polystyrénové desky (desky z fasádního pěnového polystyrenu EPS-F, dříve PPS či extrudovaného polystyrenu XPS-F) nebo desky z minerálních vláken MW-F, které se pak zahladí špachtlovací hmotou.

Do špachtlovací hmoty je pro zamezení trhlin navíc přidávána tkanina.

Na špachtlovací plochu se obvykle nanáší ještě dvě vrstvy omítek, chránící izolaci před povětrnostními podmínkami, především proti vlhkosti.

V současné době se doporučuje tloušťka izolace alespoň 9 – 16 cm. Zateplenídoporučujeme provádět pouze certifikovanými systémy.

Podle druhu pojiva dělíme izolaci na disperzní, silikon-disperzní, silikonovou, silikátovou a minerální.

Příprava pro zateplení fasády

 • Podklad domu pro zateplení musí být zbaven nečistot, plísní a hub.
 • Pokud je fasáda vlhká, je velmi vhodné zajistit sanaci, jinak bude účinnost zateplení fasádysnížena.
 • Z fasády je nutno před zateplením odstranit bleskosvody, okapy, antény a podobně.
 • Zateplení musí být připevněno na povrch, který je dobře soudržný, to platí především prozateplovací systémy s větší hmotností.
 • Podle míry nerovnosti fasády volíme materiál zateplovacího systému – pro povrchy do nerovnosti 1-2 cm/m lze použít např. pěnový polystyren, pro nerovnosti větší pak např. minerální vlnu.
Obrazek Obrazek